Grondbeginselen der sociologie

Grondbeginselen der sociologie

Auteur:
H. de Jager

  • Nederlands
  • 400 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • mei 2009

  • Samenvatting

    Grondbeginselen der sociologie is al meer dan veertig jaar een veel gebruikte inleiding in vakgebied sociologie. In deze vernieuwde editie zijn enkele hoofdstukken geheel herschreven. Daarnaast is de tekst op veel plaatsen verbeterd en geactualiseerd en is er nieuwe literatuur verwerkt.Met de Campuz Creditcard bij het boek kun je heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige toetsen met feedback op de bijbehorende website.Het boek heeft zijn begripsmatige karakter behouden, omdat dit volgens de auteurs onmisbaar is voor helder denken. De overzichtelijke indeling is gebleven, net als de ‘studeerbaarheid’ en de mogelijkheid om met relatief geringe docentbegeleiding tot sociologisch inzicht te komen. Daartoe zijn in de tekst weer tussen- en eindvragen opgenomen. Aan het begin van ieder hoofdstuk zijn de ‘grondbeginselen’ van het behandelde onderwerp geplaatst en zijn ook de leerdoelen duidelijk aangegeven. Ingewikkelde zaken die een beroep doen op het vermogen abstract te denken, zijn aansprekend gepresenteerd in het boek.Op de website bij het boek krijg je met de Campuz Creditcard bij het boek gratis toegang tot:- Toetsen met feedback- Grondbeginselen- Leerdoelen- KernbegrippenGrondbeginselen der sociologie is in de eerste plaats bestemd voor studenten Hoger Onderwijs, maar is ook geschikt voor andere geinteresseerde. Het is immers voor allerlei beroepsbeoefenaren van belang je bewust te worden van de achtergronden van eigen en andermans functioneren, en inzicht te krijgen in uiteenlopende sociale situaties.