Groepsdynamica in gedragstherapeutische en psychodynamische groepen

Auteur:
J. Van Reijen

  • Nederlands
  • 121 pagina’s

  • Bohn Stafleu van Loghum

  • december 2008

  • Samenvatting

    In dit boek worden groepsgedragstherapeutische en psychodynamische kernmethodieken helder en toegankelijk beschreven. Steeds staat de vraag centraal met welke groepsprocessen je te maken kunt krijgen. Dit boek is vooral geschreven voor behandelaars die met verschillende soorten groepen werken. Onderzoek en klinische ervaring wijzen uit dat psychotherapeutische groepsbehandelingen grote voordelen bieden boven individuele behandelingen. Voor de meeste stoornissen is een groepsbehandeling zeker net zo effectief als een individuele therapie. Bovendien leren clienten zo ook hoe ze constructief met andere kunnen samenwerken. Een ander uitgangspunt van dit boek is dat groepsbehandelingen aan doelmatigheid winnen als je groepsdynamische vaardigheden toepast.