Groeien naar gelijkwaardigheid

Groeien naar gelijkwaardigheid

Auteur:
M. Appel

  • Nederlands
  • 137 pagina’s

  • Uitgeverij Boom

  • maart 1997

  • Samenvatting

    Veel mensen die in een instelling wonen waar ze hulp of begeleiding krijgen, verkeren in een afhankelijke positie. De nieuwe methodiek die in dit boek beschreven wordt, is erop gericht de onafhankelijkheid van bewoners te vergroten en te waarborgen. Centrale begrippen in deze methodiek zijn:GelijkwaardigheidZelfmachtVerantwoordelijkheidIn dit boek gaat het vooral om mensen met een verstandelijke handicap die in een gezinsvervangend tehuis wonen. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden en een aantal casusbeschrijvingen wordt een duidelijk beeld gegeven van de weg die bewandeld is om tot deze methodiek te komen. De vraag hoe je sociale en praktische vaardigheden in een leefgroep kunt integreren krijgt ruime aandacht. Er wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de vaardigheden die iedere hulpverlener moet kunnen hanteren in een begeleidingssituatie. Het boek is vooral bestemd voor beroepsopleidingen en groepswerkers in gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven, internaten, beschermde woonvormen en inrichtingen. Maar ook voor met name ouders van bewoners kan dit boek een nieuw licht werpen op een andere omgang met hun gehandicapte zoon of dochter. De auteurs proberen tevens een betere afstemming te creeren tussen opleiding en werkveld. Ook geeft het boek verschillende handvatten voor teams en teamleden die willen komen tot betere samenwerking, groter zelfvertrouwen, meer voldoening in hun werk en genuanceerde gelijkwaardigheid met elkaar en de bewoners.