Goederenstroombesturing / 3 / deel Leerlingenboek

Goederenstroombesturing / 3 / deel Leerlingenboek

Auteur:
C.E.K. Nilsson

  • Nederlands
  • 257 pagina’s

  • Edu-Actief

  • december 1999

  • Samenvatting

    Logistiek is het beheersen van de goederenstroom. In dit boek krijg je een eerste kennismaking met de logistiek. Het is een vak met toekomst maar ook met een verleden, want al vele eeuwen verdienen Nederlanders hun brood met overslag en transport van goederen. Ons land ligt in de delta van grote rivieren als de Rijn en de Maas. Die gunstige ligging is door steden als Amsterdam en Rotterdam altijd goed benut. Tot de dag van vandaag is de Rotterdamse haven (nog altijd) de grootste van de wereld.Logistiek zorgt altijd voor veel werkgelegenheid omdat ieder bedrijf wel te maken heeft met logistieke vraagstukken. Kennis over de logistiek kun je bij veel beroepen benutten want op elk niveau van het logistiek management is geschoold personeel nodig. Goede logistieke prestaties zijn een belangrijk concurrentiewapen geworden. Het beheersen en plannen van de goederenstroom is de taak van het logistiek management. Door het steeds korter worden van de productlevenscyclus en de eis om snel te leveren moeten organisaties medewerkers in dienst nemen die kennis hebben van logistieke processen. Ook op andere manieren word je regelmatig geconfronteerd met ontwikkelingen die met de logistiek te maken hebben, zoals de aanleg van de Betuwelijn en de hogesnelheidstrein maar ook met zaken als het verkeersinfarct op de Nederlandse wegen en de toenemende drukte op Schiphol.In dit boek behandelen we de eerste vier logistieke modules die noodzakelijk zijn binnen de verschillende ECABO-opleidingen. De eerste module gaat over de integrale goederenstroombesturing, de tweede module gaat over inkoop en voorraad, de derde module over material handling en de laatste module behandelt de fysieke distributie.Je leert veel logistieke vaktermen en de betekenis van de vele, afkortingen die in de logistiek worden gebruikt. Maar vooral leer je de samenhang die in dit vak zo belangrijk is. Aan ieder hoofdstuk zijn kennisvragen en toepassingsvragen toegevoegd, zodat je de leerstof makkelijk kunt leren en met succes de toets kunt maken.Door dit boek word je misschien enthousiast voor dit mooie en dynamische vak.