Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici

Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici

Auteur:
Barbara Sassen

  • Nederlands
  • 240 pagina’s

  • Reed Business

  • september 2011

  • Samenvatting

    Wat is gezondheid precies? Hoe kijk je naar je eigen gezondheid en naar de gezondheid van de patienten voor wie je zorg draagt? Het boek ‘Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici’ begint met het definieren van het begrip gezondheid en gaat vervolgens in op allerlei vragen, zoals: Welke factoren bepalen je gezondheid? Hoe kun je gezondheid meten? Hoe geef je ‘handen en voeten’ aan preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting?In dit boek wordt concreet uitgewerkt hoe aan gezondheidsbevordering en preventie vorm kan worden gegeven binnen de verschillende paramedische beroepen. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 ligt het accent op gezondheid en het in kaart brengen van de volksgezondheid. Hier worden ook de uitgangspunten van de epidemiologie besproken.In deel 2 staan het bevorderen van gezondheid door middel van preventie, gezondheidsbevordering, gezondheidsvoorlichting en patientenvoorlichting centraal. De meerwaarde van dit boek is dat het gezondheid bekijkt op micro-, meso- en macroniveau. Dit is onmisbaar voor paramedici die op professioneel niveau willen functioneren. Daarbij wordt uitgegaan van een patientgerichte, patientgecentreerde invalshoek. Een invalshoek die voor professionals in de gezondheidszorg niet meer valt weg te denken. De diverse paramedische beroepsgroepen komen aan bod in actuele voorbeelden die zijn ontleend aan recente inzichten uit de praktijk. Deze vierde druk geeft een goed beeld van de nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidsbevordering en ziektepreventie; ook is de toegankelijkheid van de inhoud verbeterd. ‘Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici’ is geschreven voor dietisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, mondhygienisten, logopedisten, farmakundigen, cesartherapeuten, optometristen, podotherapeuten en voor alle andere professionals in de gezondheidszorg die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met patienten.