Gezegend De Ruimte Tussen Jou En Mij

Gezegend De Ruimte Tussen Jou En Mij

Auteur:
John O’Donohue

  • Nederlands
  • 298 pagina’s

  • Uitgeverij Ten Have

  • juli 2010

  • Samenvatting

    Wat betekent het om anderen en onszelf te zegenen? In this collection of O’Donohue’s poetic prayers, the author of Beauty and Anam Cara focuses on bringing God’s blessings into the liminal spaces in our lives: times of transition, grieving, change or preparation for the unknown.In deze verzameling poetische gebeden verbindt O’Donohue Gods zegen met afgebakende periodes in ons leven: tijden van overgang, verdriet, verandering of voorbereiding op het onbekende. Some of the blessings are for specific situations that are bread-and-butter staples of other prayer books, such as benedictions over births, weddings, new jobs or new homes.De zegeningen zijn gegroepeerd rond acht thema’s, die vooraf worden gegaan door een prachtige inleiding. Ze hebben op verfijnde manier een Keltisch tintje en kennen alledaagse onderwerpen, zonder dat het problematische wordt geschuwd. In dit boek staan niet alleen zegeningen voor het nieuwe jaar en het huwelijk, maar ook voor leiderschap, een nieuwe baan, voor nabestaanden van iemand die suicide heeft gepleegd, of voor ouders van een overleden kind.Review Praise for John O’Donohue”John O’Donohue is a man of the soul.— London Times ‘John O’Donohue is een man van de ziel. His scholarly meditation on the continuing relevance of Ireland’s spiritual heritage has become a publishing phenomenon.…” Zijn wetenschappelijke meditatie over de blijvende relevantie van het geestelijk erfgoed van Ierland is uitgegroeid tot een uitgeversfenomeen.’ – London TimesJohn O’Donohue – een Ierse dichter en schrijver – is onder andere de auteur van het beroemde ‘Anam Cara’, een boek dat zijn weg naar de liefhebbers heeft gevonden, en nog steeds vindt. De auteur is onverwacht gestorven op 3 januari 2008.