Geschiedeniswerkplaats

Auteur:
D. Verkuil

  • Nederlands
  • 96 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • november 2011

  • Samenvatting

    Deze geschiedeniswerkplaats gaat over Nederland in zijn Gouden eeuw een periode van economische voorspoed en culturele bloei, waarin het bovendien een hoofdrol speelde in de internationale politiek. Nederland was in deze bloeitijd een republiek. Dat was bijzonder, want elders zwaaiden koningen en keizers de scepter. Door de Republiek der Verenigde Nederlanden ter vergelijken met de koninkrijken Frankrijk en Engeland zien we wat die Republiek zo bijzonder maakte, maar ook welke overeenkomsten er waren. We onderzoeken hoe de Republiek in de periode 1477-1702 zo machtig en rijk kon worden en hoe aan deze Nederlandse voorspoed weer een einde kwam.