Geschiedenis van de Antillen

Auteur:
Leo Dalhuisen

  • Nederlands
  • 192 pagina’s

  • Walburg Pers

  • november 2009

  • Samenvatting

    Geschiedenis van de Antillen brengt de complete geschiedenis tot leven van de zes eilanden in de Caraibische Zee, die tot 1986 een eenheid vormden onder Nederlands bestuur. Over de oorspronkelijke Indiaanse bewoners, de komst van de Spanjaarden en later van de Zeeuwen en Hollanders. Over de slavernij en de afschaffing ervan, over het komen en gaan van olieraffinaderijen. Uiteraard komen ook de ontwikkeling van kolonie tot rijksdeel en het verkrijgen van de ‘status aparte’ en de status van Nederlandse gemeente aan bod.Geschiedenis van de Antillen is de meest actuele uitgave over zowel de bekendste eilanden Aruba, Bonaire en Curacao, als over de vaak verwaarloosde geschiedenis van de Bovenwindse eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.De gecompliceerde bevolkingssamenstelling, de onderlinge relaties tussen de zes eilanden en de betrekkingen met Nederland en andere landen worden belicht vanuit de Caraibische context. In deze compleet herziene editie krijgen naast de economische, politieke en demografische aspecten ook andere kanten van de Antillen ruime aandacht, zoals de natuur en het sociale en culturele leven op de eilanden. Een rijk geillustreerd en helder geschreven standaardwerk over een geschiedenis die eeuwenlang nauw met de Nederlandse verbonden is geweest. Un buki dushi pa un i tur.