Communautaire geschiedenis van Belgie

Auteur:Marc Platel

 • Nederlands
 • Davidsfonds
 • oktober 2010
 • Samenvatting

  Belgie, in 1830 een simpel land, is vandaag een haast onontwarbaar bestuurlijke kluwen. Moest dat zo nodig, die Gemeenschappen, dat Hoofdstedelijke Gewest, die decreten en wetten, die taalgrens en faciliteitengemeenten? Ja, oordeelt Marc Platel, de vorming van de communautaire staat was geen politieke gril. De breuklijn Frans versus Vlaams leidde tot de Taalwetten. Het Schoolpact kwam tussen in de tegenstelling tussen katholiek en liberaal. Rijk Wallonie tegenover arm Vlaanderen werkte de Gewestvorming in de hand. En dan waren er nog de spanningen in de hoofdstad… Marc Platel laat zien hoe de vier uitgesproken Belgische tegenstellingen niet onbeantwoord konden blijven…

  Een spoor van vernieling

  Auteur:Tim Weiner

 • Nederlands
 • 720 pagina’s
 • Bezige Bij
 • Midprice
 • juli 2008
 • Samenvatting

  Een spoor van vernieling is het explosieve verhaal van zestig jaar falen. De beroemde en om zijn scherpe pen gevreesde New York Times journalist Tim Weiner doet in Een spoor van vernieling schokkende onthullingen over de incompetentie, corruptie en zwakte van de geheime dienst van het machtigste land ter wereld.De CIA heeft de laatste zestig jaar een uitstekende reputatie weten op te houden, in weerwil van haar miserabele staat van dienst. Door onkunde en gebrek aan kennis van de wereld is de geloofwaardigheid van het Witte Huis ondermijnd en zijn verschillende oorlogen begonnen. En vijf jaar na 9/11 heeft Amerika nog steeds geen eersteklas spionagedienst. In het eerste boek over de CIA dat de vuile was van de afgelopen jaren buiten hangt, vertelt Weiner niets dan de waarheid. Hij baseert zijn verhaal op tienduizenden documenten uit de archieven van de CIA en op talloze interviews met CIA-agenten en -veteranen. In zijn boek komen geen anonieme bronnen voor: dit is de eerste geschiedenis die geheel is gebaseerd op getuigenissen en originele documenten. Zijn conclusies zijn onthullend, vernietigend en huiveringwekkend.

  Het verloren koninkrijk EBOOK

  Auteur:Els Witte

 • Nederlands
 • 496 pagina’s
 • WPG De Bezige Bij Antwerpen
 • mei 2014
 • EPUB met digitaal watermerk
 • Samenvatting

  Dit is het boek waar Els Witte jaren aan heeft gewerkt: een standaardwerk over een cruciale periode uit de geschiedenis van de Lage LandenNa een korte Belgische revolutie kwam erin oktober 1830 een einde aan het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Een onvermijdelijke wending in de geschiedenis, zo lijkt het nu, maar dan wordt geen rekening gehouden met de felle oppositie van de orangisten. Die beweging van Oranjegezinden uit de elite in Vlaanderen, Brussel en WalloniA« stelde alles in het werk om weer aansluiting te vinden bij het Nederlandse koninkrijk. Zeker in de jaren 1830 – toen nog duchtig werd gebakkeleid over de verdeling van de inboedel – converseerden de orangisten in het grootste geheim met gelijkgezinden boven de Moerdijk. Niet zonder gevaar, want zij werden door het Belgische gezag hardhandig onderdrukt, van alle macht beroofd en zelfs weggejaagd naar het noorden. De gerenommeerde historica Els Witte gaat op ontdekkingstocht naar de wortels van het orangisme. Uit nauwelijks onderzochte archieven haalde zij veelzeggende correspondentie, die vaak in geheimschrift was opgesteld. Aan de hand van die bronnen weet Witte een uniek en rijkgeschakeerd beeld te schetsen van de orangistische organisaties, gedragscodes en strategieA«n. Ook werpt zij een licht op de druk beoefende Oranjecultus, die nog lang niet is doodgebloed.