Gelijk hebben, gelijk krijgen

Auteur:
Martine Sealy

  • Nederlands
  • 163 pagina’s

  • Boom Lemma uitgevers

  • maart 2010

  • Samenvatting

    Sinds een aantal jaren is er in het hogere gezondheidszorgonderwijs een toenemende belangstelling voor kritisch denken en evidence-based handelen. Dit houdt in dat elke gezondheidsclaim onderbouwd dient te worden met gegevens. Deze gegevens moeten gestoeld zijn op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en relevant zijn voor de claim. In de praktijk blijkt helaas vaak dat evidence-based protocollen wel voor handen zijn, maar dat de implementatie van deze nieuwe inzichten op weerstand stuit bij de uitvoerders van deze protocollen of bij de patienten.