Geld, Financiele Markten En Financiele Instellingen

Auteur:
C. van Ew?k

  • Nederlands
  • 284 pagina’s

  • Wolters-Noordhoff

  • augustus 2003

  • Samenvatting

    Het boek biedt een gedegen overzicht van de boeiende en steeds veranderende wereld van geld, financiele markten en financiele instellingen. Het boek besteedt naast de beschrijving van de ontwikkelingen ook veel aandacht aan de verklaring ervan. Deze volledig herziene derde druk is volledig aangepast aan de actuele Europese monetaire context. In vergelijking met de vorige druk wordt dieper ingegaan op de theorie van de financiele markten, risicomanagement door financiele instellingen en op de moderne financiele regelgeving. Tevens wordt er aandacht besteed aan de micro-economische grondbeginselen van financiele intermediatie. (wr)Geld, financiele markten & financiele instellingen is helder en prettig leesbaar en heeft een didactisch verantwoorde opzet. Aan het begin van elk hoofdstuk staan de kernbegrippen vermeld, die als margewoorden terugkomen op de plaats waar ze nader worden verklaard. Met de toetsvragen aan het eind van elke hoofdstuk kan gecontroleerd worden of de theorie begrepen is.