Gandhi

Auteur:
E. Easwaran

  • Nederlands
  • 125 pagina’s

  • Ankh-Hermes B.V.

  • augustus 1997

  • Samenvatting

    GANDHI Een biografie’Historici van de toekomst zullen, naar ik geloof, deze eeuw niet beschouwen als het atoomtijdperk, maar als het tijdperk Gandhi’s denkbeelden, onder wie Martin Luther King, E.E Schumacher, Kirby Page en Mansukh Patel. Hoe speelde Gandi het kiaar om van zijn leven een volmaakt kunstwerk te maken? Van een ongelukkige, niet erg innemende jongen groeide hij uit tot een leider met een aantrekkingsdracht die zelfs zijn openlijke tegenstanders niet konden weerstaan. Hoe is hij erin geslaagd de beperkte kleine persoonlijkheid van Mohandas K. Gandhi te doen uitgroeien tot Mahatma, de immense kracht achter de menselijke vooruitgang? Wat was Gandhi’s geheim? Op een avond werd dat geheim voor Easwaran ontsloten. Mahadev Gandhi begon de verzen voor te lezen uit India’s geliefde geschrift “Hij leeft in wijsheid, die zichzelf in alles ziet en allen in zichzelf, wiens liefde voor de Heer der Liefde elk zelfzuchtig verlangen, elke hunkering der zinnen waardoor het hart wordt gekweld, heeft verteerd”. Albert Einstein zei over Gandhi: “Komende generaties zullen nauwelijks geloven dat iemnad als hij ooit in levende lijve hier op aarde is geweest’.