Functionele histologie

Functionele histologie

Auteur:
L.C. Junqueira

  • Nederlands
  • 672 pagina’s

  • Reed Business

  • juli 2012

  • Samenvatting

    In de ruim vijfentwintig jaar dat Functionele histologie verkrijgbaar is, heeft de Nederlandstalige editie van Basic Histology zich een vaste plaats in het (para-)medisch onderwijs veroverd. Aanleiding voor de elfde druk vormden de ontwikkelingen in de moleculaire biologie en de (pre-)klinische wetenschappen. Er is gestreefd naar een goede aansluiting met deze wetenschappen. Daarnaast zijn de nummering, de labeling en de onderschriften van de vele kleurenillustraties nog eens onder de loep genomen. Veel aandacht is besteed aan de relatie tussen structuur en functie.