Fiscale behandeling van de DGA

Fiscale behandeling van de DGA

Auteur:
R.P.C. Cornelisse

  • Nederlands
  • Boom fiscale uitgevers

  • februari 2013

  • Samenvatting

    Dit studieboek bevat een overzicht van de fiscale behandeling van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Bij de behandeling wordt ingegaan op de diverse fiscale wet- en regelgeving waarmee de DGA te maken krijgt. De volgende wetten staan centraal: Wet op de inkomstenbelasting 2001, Wet op de loonbelasting 1964, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Successiewet 1956.Het boek is verdeeld in twee afzonderlijke delen. Het eerste gedeelte vormt een behandeling op hoofdlijnen van de verschillende fiscale regelingen waarmee een DGA te maken krijgt. In het tweede gedeelte wordt op thematische wijze ingegaan op de fiscale gevolgen van een aantal veel voorkomende situaties waarmee een DGA in de praktijk geconfronteerd kan worden.Dit boek is een initiatief van de leerstoelgroep belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.