Financiele rekenkunde en beslissingscalculaties

Auteur:
P. de Boer

  • Nederlands
  • 372 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • november 2001

  • Samenvatting

    Financiele rekenkunde & beslissingscalculaties presenteert op systematische wijze de leerstof voor het vak bedrijfscalculatie, maar legt daarbij het accent op inzicht en stelt de student in staat besluiten cijfermatig te onderbouwen. Het eerste gedeelte van het boek behandelt de financiele rekenkunde. In het tweede deel staat het opstellen van diverse beslissingscalculaties centraal. In de herziene vierde druk wordt niet meer uitgegaan van de rentetafels maar van rekenmachines en Excel. Het gebruik van de technieken wordt rijkelijk geillustreerd aan de hand van geactualiseerde praktijkvoorbeelden en cases. Bovendien is er veel oefenmateriaal opgenomen.