Financiele Planning Voor De Particulier

Financiele Planning Voor De Particulier

Auteur:
Anneke de Koning

  • Nederlands
  • 276 pagina’s

  • Academic Service

  • oktober 2008

  • Samenvatting

    ‘Geld uitgeven is leuker dan het bewaren’. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat veel Nederlanders dit vinden. Lang niet iedereen bewaart dus een appeltje voor de dorst! Maar het is toch wel prettig het inkomen zodanig te plannen dat er voldoende inkomen is en blijft, ongeacht wat er gebeurt. In ‘Financiele planning voor de particulier’ vindt u alle informatie om clienten over een evenwichtige inkomensplanning te adviseren. ‘Financiele planning voor de particulier’ kent een unieke invalshoek. Het is geschreven per gebeurtenis die een wijziging van het inkomen tot gevolg heeft: langleven ofwel pensionering, vroegtijdig overlijden van een echtgenoot of partner, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Per gebeurtenis kunt u berekenen op welke wijze het inkomen wijzigt. Hierdoor overziet u de financiele risico’s en bent u in staat de financien tijdig en adequaat te regelen. ‘Financiele planning voor de particulier’ is bedoeld voor (toekomstige) financiele planners. Het is goed bruikbaar ter ondersteuning in het onderwijs, vooral bij de opleiding FSM. Daarnaast is de uitgave geschikt als naslagwerk voor klanten en medewerkers in de financiele dienstverlening.