Femme Vitaal!

Femme Vitaal!

Auteur:
Peggy Dylan

  • Nederlands
  • 147 pagina’s

  • AnkhHermes

  • april 2006

  • Samenvatting

    Femme vitaal! Leert vrouwen hoe ze hun zelfbeeld kunnen veranderen, hoe ze doelen in hun leven kunnen visualiseren en bereiken, en hoe ze een gevoel van vreugde in hun leven kunnen herwinnen. Eeuwenoude misvattingen over vrouwzijn worden gelogenstraft door wetenschappelijk en medisch onderzoek en door authentieke gebeurtenissen in het leven van de auteur.