Externe verslaggeving voor profit-en non- profitorganisties

Externe verslaggeving voor profit-en non- profitorganisties

Auteur:
W. Koetzier

  • Nederlands
  • 322 pagina’s

  • Noordhoff Uitgevers B.V.

  • augustus 2012

  • Samenvatting

    Dankzij de sterk verbeterde opbouw en de begrijpelijke manier van schrijven is Externe verslaggeving voor profit- en non-profitorganisaties niet alleen voor studenten bedrijfseconomie, maar zeker ook voor andere studierichtingen heel toegankelijk.Externe verslaggeving voor profit- en non-profitorganisaties geeft alle benodigde basisprincipes voor een goede verslaggeving voor bedrijven en non-profitorganisaties, zoals balans, resultatenrekening/staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht. Daarbij wordt het bedrijfseconomische en juridische kader van de verslaggeving besproken, de diverse winstbepalingsstelsels en de gevolgen van concernvorming. Deze vierde druk is beter aangepast aan de doelgroep met b.v. minder regels en een grotere nadruk op de verschillen tussen profit- en non-profitorganisaties. Hierbij komen voor commerciele bedrijven de regelgeving van IFRS en de Nederlandse wet ruim aan bod.Bij de non-profit organisaties worden de comptabiliteitsvoorschriften voor de diverse overheden besproken en de regels die gelden voor ‘particuliere’ non-profitorganisaties, zoals de Richtlijn fondsenwervende instellingen.