Executierecht

Executierecht

Auteur:
A.W. Jongbloed

  • Nederlands
  • 164 pagina’s

  • Kluwer

  • december 2018

  • Samenvatting

    Dit vijfde deel is bedoeld als inleiding in het executie- en beslagrecht. Het begint met een beschrijving van enkele algemene regels van het executierecht en de meest voorkomende executoriale titels. Vervolgens komen de reele executie en de indirecte dwangmiddelen dwangsom en gijzeling aan bod.Na de indirecte dwangmiddelen komt het piece de resistance, het beslagrecht, aan de orde. In verband met het inleidende karakter van dit boekje is getracht zoveel mogelijk algemene regels weer te geven en de bespreking van de afzonderlijke executiemiddelen en bewarende maatregelen zo kort mogelijk te houden.Rechtspraak en literatuur zijn verwerkt tot en met 1 mei 2011.