Excelleren= Optimaliseren En Innoveren

Auteur:
Dedan Schmidt

  • Nederlands
  • 116 pagina’s

  • Koninklijke Van Gorcum

  • april 2003

  • Samenvatting

    Organisaties dienen tegenwoordig gelijktijdig aandacht te geven aan het efficient maken en leveren van producten en diensten (exploitatie) en effectief innoveren (exploratie). Steeds meer organisaties zijn zich ervan bewust dat ze zich alleen kunnen onderscheiden als ze optimaliseren weten te combineren met innoveren. Maar het gelijktijdig kunnen optimaliseren en innoveren, lijkt een paradox: als je je toelegt op efficient werken (exploitatie), schiet effectief innoveren (exploratie) erbij in, en omgekeerd. Steeds meer managers worstelen met de vraag hoe de organisatie tegelijkertijd efficient en innovatief kan zijn. Echte marktleiders krijgen het voor elkaar om efficientie en effectiviteit gelijktijdig te organiseren. Zij kiezen niet voor of optimaliseren of innoveren, maar combineren exploitatie en exploratie in een bedrijf of vestiging. Hoe doen ze dat? Dit boek geeft antwoord op de vraag hoe je exploitatie (Operational Excellence) en exploratie (Waarde-Innovatie) beide, gelijktijdig, kunt organiseren. Dit boek is bestemd voor managers, adviseurs en studenten die geinteresseerd zijn in het organiseren van Operational Excellence en (Waarde-)Innovatie. Hoewel de meeste voorbeelden en cases (NXP Seminconductors, Faber Electronics, GE Plastics, VDL BOVA, Acket, Heras Products, Stork Fokker AESP en Philips DAP) in dit boek industriele organisaties betreffen, zijn onze bevindingen en aanbevelingen net zo relevant voor professionele dienstverlenende organisaties – van banken en verzekeraars tot woningcorporaties. Bijna alle organisaties voelen de druk uit de omgeving om zich te onderscheiden. Alle organisaties zijn gedwongen om professioneel te werk te gaan en steeds nieuwe producten en diensten op de markt te brengen. Alle organisaties hebben dus te maken met exploitatie