Europees recht, een inleiding

Europees recht, een inleiding

Auteur:
Constantijn Bakker

  • Nederlands
  • 296 pagina’s

  • Pearson Benelux B.V.

  • 2e Editie

  • juni 2010

  • Samenvatting

    In Europees recht, een inleiding wordt het functioneren van de Europese Unie bondig en overzichtelijk behandeld. Tevens wordt aandacht besteed aan alle belangrijke activiteiten van de EU. Daarbij is een prominente plaats ingeruimd voor de interne markt. De volgende onderwerpen komen aan bod:- achtergronden, doelstellingen, taken en basisprincipes van de EU- EU-instellingen en hun taken op het gebied van wetgeving, bestuur en rechtspraak- afdwingbaarheid van rechten die aan EU-regels kunnen worden ontleend- vrijheid van personen, goederen, diensten en kapitaal- Europese mededingingsregelsEuropese regels die voor het bedrijfsleven en overheidsinstanties relevant zijn worden uitgebreid besproken. De genoemde voorbeelden zijn ontleend aan de praktijk en laten zien hoe Europese wetgeving in de jurisprudentie wordt toegepast. In dit kader wordt er aandacht besteed aan de website van de EU, waarop alle Europese wetgeving en jurisprudentie te vinden is. De student leert hiermee zelf te toetsen welke rechten aan bedrijven worden toegekend en welke verplichtingen aan overheidsinstanties en ondernemingen worden opgelegd.Op de begeleidende website zijn meerkeuzevragen, powerpointpresentaties en extraopgaven beschikbaar.Dit boek is geschikt voor studenten die tijdens hun bachelorstudie te maken krijgen met Europees recht, zoals studenten recht, economie en management (wo en hbo). Constantijn Bakker is docent Europees recht aan de IBMS-afdeling van de Hogeschool van Amsterdam en is parttime verbonden aan de juridische faculteit van de CEU San Pablo Universiteit in Madrid.