Ethisch Leren Denken

Ethisch Leren Denken

Auteur:
J. Ebskamp

  • Nederlands
  • 150 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • mei 2003

  • Samenvatting

    In de beroepsuitoefening van werkers spelen waarden en normen een grote rol. Een deel van die normen zijn in gedragscodes vastgelegd, zonder dat het om recepten gaat. Van belang is dat werkers zich tijdens de opleiding scholen in het professioneel hanteren van morele dilemma”s: hoe ga ik met vertrouwelijke informatie om, in hoeverre mag ik iemand dwingen, moet ik een rapportage eerst door een client laten …