Encyclopedie van de moderne kunst

Encyclopedie van de moderne kunst

Auteur:
Amy Dempsey

  • Nederlands
  • 304 pagina’s

  • Uitgeverij WBOOKS

  • november 2005

  • Samenvatting

    De 300 stijlen, scholen en stromingen die in deze Encyclopedie van de Moderne Kunst zijn samengebracht, bieden een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Westerse schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur en ontwerpkunst tijdens een van de meest dynamische en interessantste perioden in de geschiedenis van de kunst. Van het impressionisme, symbolisme en de Jugendstil in de negentiende eeuw tot en met land-art, geluidskunst en internetkunst in de eenentwintigste eeuw.De stromingen worden in min of meer chronologische volgorde besproken. Ze worden in de context van hun tijd geplaatst, waarbij ook aandacht wordt besteed aan manifesten van kunstenaars, perikelen rond tentoonstellingen, uitspraken van critici en de waardering- of juist de afschuw en verontwaardiging- van het publiek. Ruim 100 stromingen worden uitgebreid besproken en geillustreerd, daarnaast wordt een beknopte beschrijving gegeven van nog eens 200 essentiele stijlen en bewegingenEen uitklapbare tijdbalk, die en uitgebreid overzicht van de gehele periode geeft, toont in een oogopslag hoe de ontwikkeling van de kunst zich verhoudt tot historische gebeurtenissen.Bij alle artikelen wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste internationale kunstcollecties en worden zorgvuldig geselecteerde suggesties gegeven voor aanvullende literatuur.Deze rijk geillustreerde Encyclopedie van de Moderne Kunst is een uiterst waardevolle bron van informatie voor iedereen die geinteresseerd is in de kunst en de kunstenaars van de moderne tijd.