Elementaire kynologische kennis / druk 5

Elementaire kynologische kennis / druk 5

Auteur:
Robert van der Molen

  • Nederlands
  • 400 pagina’s

  • Zuid Boekprodukties

  • Samenvatting

    ELEMENTAIRE KYNOLOGISCHE KENNISDit boek is geschreven voor eenieder die zich uit liefhebberij of beroepsmatig bezighoudt met honden. Dit boek behandelt uitgebreid de anatomie en de verrichtingsleer van de hond, geeft een inleiding tot de erfelijkheidsleer, de voedingsleer, de gedragsleer en de raskennis. Verder komen in dit boek onderwerpen aan de orde als ziekteleer en wets- en reglementskennis. Dit boek zal ongetwijfeld dienst kunnen doen als basis of als aanvulling van hetgeen op welke cursus dan ook zal worden onderwezen over honden.