Elektrische netwerken voor HTO Elektrotechniek

Elektrische netwerken voor HTO Elektrotechniek

Auteur:
C.A.R. van den Eijnden

  • Nederlands
  • 509 pagina’s

  • ThiemeMeulenhoff bv

  • november 2001

  • Samenvatting

    Dit boek behandelt op zeer toegankelijke wijze de grondslagen van de netwerktheorie. Na het doorwerken van het boek is men in staat netwerken door te rekenen op basis van mathematische modellen. Het boek verschaft daarmee een goede basis voor de elektrotechnicus. De toepassing van de wiskunde is bovendien afgestemd op gebruik in het eerste jaar van het HTO. Na de basisonderwerpen komt in de tweede helft van het boek een aantal onderwerpen aan de orde die men bij elektronica of energietechniek tegenkomt, zoals gestuurde bronnen, tweepoorten en driefasensystemen. Bij diverse onderwerpen wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen, zoals het computerprogramma PSPICE voor het analyseren van netwerken. Door de vele uitgewerkte voorbeelden, de opgaven aan het eind van ieder hoofdstuk en de meerkeuzevraagstukken is het boek uitstekend geschikt voor geextensiveerd onderwijs en zelfstudie. Achterin het boek zijn de numerieke antwoorden bij de opdrachten en de uitkomsten op de meerkeuzevraagstukken en een register te vinden. Bij dit boek hoort een aparte uitgave met alle uitwerkingen van de opdrachten en vraagstukken.Trefwoorden: driefasensystem, gestuurde bronnen, netwerktheorie, PSPICE, tweepoort