Een Waardevolle Leraar

Een Waardevolle Leraar

Auteur:
Rob Boerman

  • Nederlands
  • 137 pagina’s

  • HBUitgevers

  • juli 2005

  • Samenvatting

    Een waardevolle leraar biedt (aankomende) leerkrachten in het basisonderwijs een praktische handreiking om te reflecteren op de centrale waarden van hun beroep. Aan de orde komen morele waarden die in het geding zijn bij: respect voor de eigen verantwoordelijkheid van de leerling, gelijkwaardige behandeling, zwijgplicht, omgaan met verschillen in culturele en levensbeschouwelijke waarden, hanteren van machtsmiddelen en omgaan met agressie, solidariteit met collega”s, verantwoordelijkheid naar de ouders.De tekst van deze tweede druk is geactualiseerd wat betreft bronnen, voorbeelden en illustratiemateriaal. Inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht, zoals toevoegingen over verschillende levensbeschouwingen en de relatie met beroepsidentiteit en praktische ethiek in het onderwijs, en een toevoeging over het veiligheidsbeleid. Enkele theoretische passages zijn verduidelijkt met praktijkvoorbeelden. Een waardevolle leraar is daarmee een boek dat niet alleen praktische ethiek in het primair onderwijs centraal stelt, maar ook nadrukkelijk reflecteert op de beroepsidentiteit van de leraar.Vanaf circa half augustus 2005 kunt u via deze website opdrachten bij dit boek downloaden.Trefwoorden: beroepsidentiteit, ethiek, onderwijskunde, pedagogiek