Een schreeuw om recht

Auteur:
Dries van Agt

  • Nederlands
  • 367 pagina’s

  • Bezige Bij

  • september 2009

  • Samenvatting

    Het gebeurt maar zelden dat eenvoormalige minister-president eengrondige studie wijdt aan een vande meest explosieve conflicten inde wereldpolitiek– en daarbij ooknog eens ferm afstand neemt van hetbeleid dat hij lange tijd zelf heeftgevoerd.Jaren nadat Dries van Agt de Haagsepolitiek vaarwel had gezegd, werd hijgegrepen door het zich al decennialangvoortslepende Israelisch-Palestijnseconflict en vooral door het lotvan het Palestijnse volk. Hij maakteer een uitvoerige studie van en zettezijn bevindingen en overpeinzingenop papier. Hij baseert zich inzijn argumentatie vooral op de veleresoluties van de Verenigde Natiesover het conflict, op het humanitairoorlogsrecht en op de verdragenover mensenrechten.Het resultaatis een gedegen en helder boek oververleden, heden en toekomst van deregio, in het bijzonder over beleiddat indruist tegen het internationalerecht en dat vrede in de weg staat. Enhet is vooral ook een hartstochtelijkesteunbetuiging aan een volk dat hetslachtoffer van de geschiedenis dreigtte worden.