Een nieuwe werkelijkheid

Auteur:
Carolina Bont

  • Nederlands
  • 252 pagina’s

  • Kosmos Uitgevers

  • juni 2004

  • Samenvatting

    Een nieuwe werkelijkheid is een heel bijzonder hoek. Geschreven vanuit een innerlijk weten, is het zo rijk aan inzicht, zo vanzelfsprekend overtuigend dat je na lezing het gevoel hebt iets heel nieuws te hebben ervaren, en niet het zoveelste boek te hebben gelezen dal iets interessants vertelt over onze psyche. Carolina Bont geeft met dit boek niet alleen een uitermate helder inzicht in de aura en de chakra’s en de diepere betekenis ervan, maar door de praktische inzichten te begeleiden met analoge symbolische verhalen, laat ze ons dingen voelen die in taal niet zijn uit te drukken. Een nieuwe werkelijkheid, nu opnieuw herdrukt, is al vele jaren een bron van inspiratie voor mensen die op zoek zijn naar hun essentie.