Een Man Naar Gods Hart

Een Man Naar Gods Hart

Auteur:
Jim George

  • Nederlands
  • 269 pagina’s

  • Grace Publishing House

  • Samenvatting

    In Een man naar Gods hart laat Jim George je aan de hand van Gods Woord zien hoe ook jij een leven tot eer van God kunt ontwikkelen. Aan de orde komen: Je huwelijk – wat betekent het je vrouw lief te hebben, haar te leiden en te beschermen, Je kinderen – hoe voed je ze op en vorm je hun hart, Je werk – ontwikkel integriteit en ijver op de plaats waar je werkt, Je kerk – ontdek hoe en waar God je het beste kan gebruiken, Je getuigenis – getuig van Christus in woord en daad.