Een Lied Van Afrika

Een Lied Van Afrika

Auteur:
Karen Blixen

  • Nederlands
  • 379 pagina’s

  • Singel Pockets

  • juni 2000

  • Samenvatting

    ‘Een lied van Afrika’ is de sterk autobiografische roman van de schrijfster Karen Blixen (1885-1962 Nordseeland, Denemarken) over haar leven op haar koffieplantage in Kenia van 1914 tot 1931. Verschillende rapmpen – een sprinkhanenplaag, een slechte oogst, het verongelukken van een vriend – zorgen er uiteindelijk voor dat de schrij fster zich genoodzaakt ziet de plantage op te geven en terug te keren naar Europa. Daar schrijft zij ‘Een lied van Afrika’: ‘Als ik een lied van Afrika ken – zo peinsde ik – van de giraffe en van de Afrikaanse nieuwe maan, van de ploegen in het veld en de bezwete gezichten van de koffieplukkers, kent Afrika dan ook een lied van mij?”Een lied van Afrika’ werd onder de oorspronkelijk titel ‘Out of Africa’ verfilmd door Sydney Pollack, niet Meryl Streep en Robert Redford in de hoofdrollen.’Onbevooroordeeldheid, zelfspot en waardering voor ironie van het lot zijn eigenschappen die Blixen met de Afrikanen deelt en daarop is hun wederzijdse verstandhouding op gebaseerd. Deze eigenschappen geven aan Blixens lyrische schildering van een verloren Paradijs een onbevangen en lichtvoetig karakter.’ – Manet van Montfrans in NRC Handelsblad