Een leesbare scriptie

Een leesbare scriptie

Auteur:
Warna Oosterbaan

  • Nederlands
  • 103 pagina’s

  • Prometheus

  • herzien editie

  • mei 2007

  • Samenvatting

    Iedere student krijgt ermee te maken: theses, scripties en essays. En bijna iedere student kent het moeizame zoeken naar de juiste probleemstelling, het getob met de theorie en het geworstel met stijl- en vormkwesties. In Een leesbare scriptie geeft journalist en wetenschapsman Warna Oosterbaan zijn tips en aanwijzingen voor het nemen van de belangrijkste hindernissen.De vijfde druk van dit praktische boek is op een aantal punten flink uitgebreid. Vooral aan het gebruik van wetenschappelijke theorieen en het ontvouwen van een heldere argumentatie is meer aandacht besteed. Ook op het gebied van taal en stijl, omgang met bronnen en het gebruik van internet is deze veelgebruikte gids geheel aan de laatste ontwikkelingen aangepast.Natuurlijk bevat ook deze nieuwe editie wenken voor opzet en indeling van een scriptie of thesis, zijn er tal van adviezen voor helder en begrijpelijk formuleren opgenomen en wordt de student stapsgewijs vertrouwd gemaakt met het ontwikkelen van een bruikbare probleemstelling.Het boek is door zijn systematiek en helderheid op vele niveaus te gebruiken: in het hbo, in het wetenschappelijk onderwijs en ook bij het schrijven van een proefschrift.