Een Karavaan Uit Perzie

Een Karavaan Uit Perzie

Auteur:
De Bruijn

  • Nederlands
  • 503 pagina’s

  • Bulaaq

  • maart 2008

  • Samenvatting

    De Perzische poezie is een van de rijkste in de wereldliteratuur. In ruim duizend jaar heeft zij grote dichters voortgebracht als Ferdousi, Omar Chajjaam, Roemi, Saadi en Hafez. Hun werk is in veel talen nagevolgd en vertaald. De eerste Perzische dichters leefden twee eeuwen nadat Perzie door de Arabieren was geislamiseerd. Zij maakten zich los van de Arabische poezie en schiepen nieuwe vormen en genres: naast lofdichten van hofdichters, verhalende poezie over koningen, helden en beroemde liefdesparen uit voorislamitische tijd, korte liefdesgedichten (ghazals), kwatrijnen vol levenswijsheid en lange leerdichten met een schat aan verhalen. Al deze dichtvormen zijn ook gebruikt door de Perzische mystieke dichters aan wie de cultuur van de islam veel te danken heeft. J.T.P. de Bruijn (1931) is emeritus hoogleraar Perzisch aan de Universiteit Leiden en publiceert vooral over de klassieke Perzische literatuur. Over zijn vertaling van Saadi’s Rozentuin (2 drukken) schreef De Volkskrant: ‘nuchter Nederlands, maar met poetische precisie.? ‘Wie van poezie houdt, moet het lezen. Wie zich dichter acht, moet het hebben.’ –  Kader Abdolah in De Volkskrant ISBN 978 90 5460 147 0