Een blik in het hiernamaals

Een blik in het hiernamaals

Auteur:
J. Rulof

  • Nederlands
  • 643 pagina’s

  • Stichting GWG De Eeuw van Christus

  • juni 2001

  • Samenvatting

    De trilogie EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS is de eerste boektitel van Jozef Rulof en als zodanig een uitstekende kennismaking met zijn schrijvend mediumschap. De trilogie is gebouwd rondom het basisbeginsel voor de verruiming van ons geestelijk bewustzijn: `Er is leven na de dood?.De trilogie maakt duidelijk dat de geesten zich zowel in de `hemelse sferen? bevinden als hier op aarde. Zij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar, omdat zij geen fysiek lichaam meer hebben. Jozef Rulof echter kon ze reeds als klein kind waarnemen en met hen praten. Door zijn hoge mate van helderziendheid en helderhorendheid en zijn rein gevoelsleven kon hij ontwikkeld worden tot een zuiver medium voor de geesten om zich op aarde kenbaar te maken.Jozef wordt in deze boeken `Andre? genoemd. Het eerste deel van deze trilogie beschrijft op welke wonderlijke wijze Andre de geest Alcar leert kennen. In eerste instantie wil Andre niets weten van geesten of spiritisme, maar Alcar zoekt zelf contact met Andre omdat Alcar aan de mensheid zijn wijsheid en liefde wil geven. Alcar en Andre maken samen honderden `astrale? reizen naar de sferen van licht en duisternis. Alcar neemt Andre mee naar de hoogste `hemelen?, om aan de mensheid een algeheel overzicht te geven welk geluk de mens te wachten staat na zijn aards sterven. Andre ziet in de `kindersfeer? zelfs zijn eigen doodgeboren kind terug en kan hierdoor zijn vrouw steunen met de boodschap dat hun kind voortleeft in hemels geluk, opgevoed door geestelijke moeders. Alcar laat Andre zien hoe de mens als geestelijke persoonlijkheid verder bouwt aan kunst en wetenschap, om vervolgens die wetenschap op aarde te brengen. Vele geesten van het licht zijn voortdurend bezig om de aardse wetenschapper en medicus te inspireren om de vreselijke ziekten te genezen. Alcar voert Andre ook naar de zeven sferen van duisternis, waar de duistere geesten hun astrale woonplaats hebben gevonden. Andre wordt in deze donkere gebieden aangevallen door duistere entiteiten die hem willen overheersen. Alcar redt hem uit hun klauwen, maar Andre heeft hierdoor geleerd hoe `werkelijk? de astrale krachten zijn.Deze boeken geven geestelijke `kennis van zaken? om beslissingen over leven en dood te kunnen nemen. De trilogie geeft meer inzicht in het leven na de dood dan elk ander boek dat op de markt is. EEN BLIK IN HET HIERNAMAALS verbindt ons aardse bestaan met het leven na de dood en toont hoe we geestelijk kunnen evolueren door het geven van liefde.