Echtscheidingsrecht

Echtscheidingsrecht

Auteur:
Anneke Heida

  • Nederlands
  • 280 pagina’s

  • Boom Juridische uitgevers

  • januari 2010

  • Samenvatting

    Echtscheidingsrecht is bedoeld voor juristen, advocaten, notarissen en andere personen werkzaam op het terrein van de echtscheiding, die weinig of geen ervaring hebben met echtscheidingszaken. Een aantal onderwerpen komt aan de orde, zoals de gerechtelijke procedure, alimentatie voor partner en kinderen, omgangsrecht, de fiscale consequenties van de echtscheiding en het IPR.Voor de procedure zijn diverse procesreglementen van belang, waarvan de nieuwste versies als bijlage zijn opgenomen.Het personen- en familierecht, waartoe het echtscheidingsrecht behoort, blijft in beweging. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (wetsvoorstel 30 145) is op 1 maart 2009 in werking getreden en heeft op het terrein van het echtscheidingsrecht de nodige wijzigingen gebracht die in deze tiende druk zijn verwerkt. Een ouderschapsplan is bij een eenzijdig en een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek met minderjarige kinderen verplicht geworden. De flitsscheiding is per 1 maart 2009 afgeschaft.Op 1 maart 2005 is Brussel IIbis, de vervanger van Brussel II, in werking getreden. Deze verordening heeft onder andere gevolgen op het terrein van de rechtsmacht voor de echtscheiding en komt in hoofdstuk 1 en 6 van dit boek aan de orde. Ook relevante jurisprudentie is in dit boek verwerkt.Uitgangspunt in dit boek is een doorsnee echtscheiding. Kenmerkend voor deze zaak is: het betreft een echtpaar gehuwd in gemeenschap van goederen; de man heeft inkomsten uit arbeid; de vrouw zorgt grotendeels voor de kinderen en het huishouden en kan derhalve in het geheel niet of slechts gedeeltelijk in haar eigen levensonderhoud voorzien; men wenst echtscheiding en geen scheiding van tafel en bed. Ondanks bovenstaand uitgangspunt wordt ook aandacht besteed aan andere situaties, zoals het gehuwd zijn na het maken van huwelijkse voorwaarden. Ook verrekenbedingen komen hierbij aan de orde.