Dzogchen Onderricht

Auteur:
Chogyal Namkhai Norbu

  • Nederlands
  • 182 pagina’s

  • Asoka Uitgeverij

  • november 2009

  • Samenvatting

    Dzogchen Onderricht is een rijke verzameling onderwijzingen die de vermaarde Dzogchen-meester Chogyal Namkhai Norbu over de hele wereld aan zijn leerlingen heeft gegeven om hun begrip van Dzogchen te verdiepen en de waarde ervan voor de moderne wereld te verduidelijken. Dzogchen, het pad van de Totale Volmaaktheid, is de essentie van het Tibetaanse Boeddhisme. Het is geen godsdienst, geen traditie of filosofie. Chogyal Namkhai Norbu zegt daarover: ‘Dzogchen is het pad van de spontane bevrijding dat ons in staat stelt om onze ware natuur te ontdekken. Het is de realiteit van onze ware gesteldheid; niet de naam voor een of andere leer. Dzogchen is onze eigen, totaal spontaan bevrijde staat. Waar het in Dzogchen om gaat is dat de leraar je de methoden geeft om die gesteldheid te ontdekken.’Door een kernachtige, heldere uitleg en directe en precieze aanwijzingen, die voorheen niet voor een groter publiek beschikbaar waren, maakt Namkhai Norbu dit diepzinnige onderricht voor iedereen toegankelijk. Ieder hoofdstuk bevat aanwijzingen die voor zowel beginnende als gevorderde leerlingen van nut zijn, ongeacht hun orientatie, alsook inzichten in de diepere betekenis van belangrijke onderwerpen uit Sutra en Tantra.