Droom van Italie

Auteur:
Epco Runia

  • Nederlands
  • 128 pagina’s

  • Uitgeverij W Books B.V.

  • juli 2009

  • Samenvatting

    Dit verrassende verhaal wordt verteld aan de hand van tweeenveertig meesterwerken van onder andere Gossaert, Claude Lorrain, Poussin, Corot, Turner en Feuerbach. Het begint in de zestiende eeuw met kunstenaars die de resten van de antieke beschaving willen bestuderen en documenteren. Hun zeventiende-eeuwse opvolgers krijgen oog voor de schoonheid van het landschap en de gouden gloed van de Italiaanse zon. Met hun geidealiseerde landschappen zetten zij voor lange tijd de toon. Rond 1800 leidt het schilderen inde buitenlucht – in zwang geraakt in Rome – tot nieuwe visies op het land. Ook groeit de aandacht voor de bevolking en haar vanzelfsprekende religieuze besef. Italie wordt een oord van volmaakte harmonie. Bij de laatste Italie-gangers rond 1900 roept het land dan ook vooral verlangen op, een verlangen dat even intens als onvervulbaar is.