Drie kluiten op een hondje

Auteur:
R. Klinkenberg

  • Nederlands
  • 212 pagina’s

  • Uitgeverij Int. Theatre & Film Books

  • november 2005

  • Samenvatting

    In dit beknopte lexicon worden ruim driehonderd vaktermen en begrippen uit de theaterwereld verklaard. Van ‘aanvang’ tot ‘zijzwart’ wordt ingegaan op algemene, maar vaak ook eigenaardige woorden die in het theater gebruikelijk zijn.