Dit is de titel

Dit is de titel

Auteur:
P. Vermeulen

  • Nederlands
  • 127 pagina’s

  • Epo

  • maart 1999

  • Samenvatting

    Wereldwijd zijn er naar schatting 15 miljoen mensen met een stoornis in het zogeheten “autisme-spectrum”. Hoewel de specifieke oorzaken van autisme vooralsnog niet bekend zijn, staat het vast dat het niet gaat om een ziekte, een karakterstoornis of een emotioneel probleem, maar om een handicap ten gevolge van een hersenstoornis. Autistische mensen hebben een cognitief probleem waarbij ze anders denken en de werkelijkheid anders waarnemen dan anderen. “Dit is de titel geeft treffend weer waar dit boek over gaat, namelijk over autistisch denken. Mensen met autisme hebben een specifieke wijze van denken. Rechtlijnig en rigide maar tegelijk helder en zuiver. Peter Vermeulen vergelijkt dit autistisch denken met een computer. Er is maar een waarheid. Maar het leven van alle dag kent vele waarheden en dat past eigenlijk niet in het denken van iemand met autisme. Een 11-jarige jongen vroeg mij waarom ik mijn voetbalkleren niet aanhad. Mijn voetbalkleren? Ja, ze zeiden dat de prof kwam..! Een prof is in zijn denken alleen een profvoetballer en geen hoogleraar. Het kan wel eens heel verrijkend zijn door hun autistische bril mee te kijken. Een ding wordt dan heel duidelijk: mensen met autisme denken zo rechtlijnig dat er van manipulatie geen sprake kan zijn. Ze zijn naief en kwetsbaar en vragen op een oprechte wijze onze steun.” – Prof. Ina van Berckelaer-Onnes, universiteit Leiden