Diep leiderschap

Diep leiderschap

Auteur:
Gerrit Broekstra

  • Nederlands
  • 238 pagina’s

  • Uitgeverij Ten Have

  • juni 2009

  • Samenvatting

    Er heerst een wereldwijde systeemcrisis, veroorzaakt door blinde hebzucht, mismanagement, vervuiling en uitputting van de planeet. Het resultaat: wanhoop in organisaties en mondiale chaos.Hoe moeten organisaties reageren? Duidelijk is dat zij hun genetische codes opnieuw moeten ijken. Er zijn fundamentele, nieuwe perspectieven op organiseren en leiderschap nodig. Gerrit Broekstra geeft hiertoe een aanzet met zijn filosofie van diep leiderschap. Diep leiderschap is geworteld in het wezen van een organisatie en ontleent haar kracht aan een dieptestructuur van spiritualiteit die elementen van oosters en westers denken verenigt. Resultaatgerichtheid wordt gekoppeld aan menselijkheid, zingeving en bezieling. Broekstra helpt managers om hun handelen te verankeren in het ‘DNA van organisaties’ dat het eigenbelang overstijgt. Daarvoor beschrijft hij ook de praktische instrumenten.