Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen

Dialoog tussen een filosoof, een jood en een christen

Auteur:
Pierre Abelard

  • Nederlands
  • 120 pagina’s

  • Klement

  • november 2013

  • Samenvatting

    De naam van Pierre Abelard wordt door vrijwel iedereen meteen verbonden met die van Heloise. De bijzondere verhouding tussen deze twee middeleeuwse geliefden heeft zozeer de aandacht getrokken, dat andere aspecten van het leven en de werken van Abelard onderbelicht zijn gebleven.?Abelards werken zijn echter van enorme invloed geweest op de theologie en de filosofie. Zijn gedurfde en voor zijn tijd zeer moderne uitspraken leidden ertoe dat enkele van zijn boeken door de kerkelijke autoriteiten werden veroordeeld en verbrand. Tegen het einde van zijn leven, vermoedelijk in 1136, schreef Abelard een werk dat een nog altijd actueel thema behandelt: wederzijds respect en tolerantie tegenover verschillende levensbeschouwingen. In Gesprek tussen een filosoof, een jood en een christen geeft Abelard geen hierarchisch waardeoordeel en onderstreept hij dat het geloof het gebruik van het gezond verstand niet uitsluit.?De tekst biedt ons bij uitstek de kans om kennis te maken met minder algemeen bekende aspecten van het werk van de veelzijdige Abelard.