Deskundig hulpverlenen

Deskundig hulpverlenen

Auteur:
Gerard Egan

  • Nederlands
  • 532 pagina’s

  • Gorcum b.v.

  • maart 2012

  • Samenvatting

    In ‘Deskundig hulpverlenen’ presenteert Gerard Egan een hulpverleningsmodel waarmee clienten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten. Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces:Fase 1: vaststellen en verhelderen van probleemsituaties;Fase 2: inventariseren van mogelijkheden en het stellen van doelen;Fase 3: actieplan ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken.Egan bespreekt de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening en laat zien hoe clienten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie. Daarbij gaat hij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en laat hij zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.’Deskundig hulpverlenen’ is al jaren een standaardwerk voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en heeft al talloze (aankomend) hulpverleners de weg gewezen hoe zij clienten kunnen leren zichzelf beter te helpen in het dagelijkse leven. In deze elfde, gewijzigde druk is veel nieuw materiaal met betrekking tot theorieen, onderzoek en hulpverlening opgenomen. Ook beschrijft Egan nieuwe therapieen en nieuwe communicatievaardigheden, waarbij hij tevens inzichten van buiten de hulpverlening heeft verwerkt.