De Witte Roos

Auteur:
Inge Scholl

  • Nederlands
  • 114 pagina’s

  • Ambo

  • april 2005

  • Samenvatting

    In de zomer van 1942 doken in verscheidene Duitse steden pamfletten tegen het nationaal-socialisme op. Het brein daarachter was de student geneeskunde Hans Scholl, die met zijn zuster Sophie en een handvol vrienden tegen Hitlers fascistische dictatuur in opstand gekomen was. Kort voordat Hans en zijn vrienden naar het Oostfront gestuurd werden, richten zij de verzetsgroep Die Wei?e Rose op en verspreiden zij pamfletten door de stad. Toen zij weer naar Munchen teruggekeerd waren, verdubbelden ze hun inzet. De Gestapo, die veronderstelde dat er achter de studentengroep een grote organisatie zat, zette een grootscheepse jacht in. Op 18 februari 1943 werden Hans en Sophie Scholl en Christoph Probst gearresteerd en na vier dagen onthoofd. Enkele maanden later ondergingen andere vrienden en sympathisanten hetzelfde lot. Inge Scholl, de zuster van Hans en Sophie, vertelt in dit ontroerende en indrukwekkende boek de geschiedenis van een van de weinige Duitse studentengroepen die zich tegen Hitler verzetten.