De Witte

De Witte

Auteur:
Ernest Claes

  • Nederlands
  • 222 pagina’s

  • Wereldbibliotheek

  • november 2005

  • Samenvatting

    WERELDBIBLIOTHEEKDe Witte beschrijft het leven van een opgroeiende jongen in een Vlaams plattelandsdorp. Achter zijn kwajongensstreken gaat een treurig leven schuil, maar als hij de literatuur ontdekt, veroorzaakt dat een geestelijke ommekeer.Claes’ roman is doortrokken van een opgewekte ondertoon die lezers al decennialang bekoort. De Witte is sinds het verschij-nen in 1920 een ijkpunt in de Nederlandse en Vlaamse literatuur: in de reeks Wereldboeken verschijnt nu de 126ste druk.Omslagtekening: Felix Timmermans