De WGBO

Auteur:
E.-B. van Veen

  • Nederlands
  • 148 pagina’s

  • Sdu Uitgevers

  • maart 2008

  • Samenvatting

    De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen patient en hulpverlener. Het gaat daarbij onder meer om de informatieplicht, het toestemmingsvereiste, het dossier, privacy en wilsonbekwame patienten. De auteurs gaan in op de betekenis van deze regeling voor de praktijk van de hulpverlening. De organisatorische aspecten komen daarbij evenzeer aan de orde als de juridische. Voorop staat hoe de hulpverlener praktisch gestalte kan geven aan deze patientenrechten. Er is meer wetgeving in de gezondheidszorg dan alleen de WGBO. Daarom worden de verbanden met andere relevante wet- en regelgeving ook behandeld. Ook de aansprakelijkheid komt aan de orde. De auteurs hebben uitvoerige juridische verhandelingen zoveel mogelijk vermeden. De praktijk van de gezondheidszorg is steeds het uitgangs- en het eindpunt. Met behulp van voorbeelden uit de praktijk en jurisprudentie geven zij inzicht in deze complexe materie. Een gedetailleerde inhoudsopgave en een trefwoordenregister ontsluiten de verschillende onderwerpen. Dit boek is bedoeld voor iedereen die met de WGBO te maken heeft, zoals hulpverleners, beroepsorganisaties, instellingen en patientenorganisaties.