De wereld van Michiel de Ruyter

Auteur:
V. Frenks

  • Nederlands
  • 96 pagina’s

  • Walburg Pers

  • oktober 2009

  • Samenvatting

    ‘DE WERELD VAN Michiel de RuyterIn dit bijzondere boek geeft Veronica Frenks een verhekderende lijk op de figuur Michiel Adriaanszoon de Ruyter en schetst zij de omstandigheden die hem tot Nederlands beroemdste zeeheld maakten. Wat was de invloed van het welvarende zeventiende-eeuwse Zeeland waarin hij opgroeide? Welke rol speelde de zeevaart met zijn koopvaardij, kaapvaart en visserij? En in welke mate mate hebben vooral de Engelse zeeoorlogen, de opkomst van de zeeschilders en de mythevorming rondom zijn persoon bijgedraden aan zijn roem?Deze uitgave verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling De trots van Zeeland, de wereld van Michiel de Ruyter in het Zeeuws maritime muZEEum.