De Vrankrijker’s Geschiedenis van de Belastingen

Auteur:
A.M. Elias

  • Nederlands
  • 144 pagina’s

  • Uitgeverij De Bataafsche Leeuw B.V.

  • oktober 2005

  • Samenvatting

    In 1969 verscheen aan de hand van dr. A.C.J. de Vrankrijker (1907-1995) een historisch overzicht der belastingen in Nederland. Er is inmiddels ruim 36 jaar verlopen sedert de verschijning van deze bekende uitgave. Op het gebied van de belastingen is bijzonder veel veranderd. Sommige belastingen zijn verdwenen, terwijl nieuwe belastingen hun intrede hebben gedaan., Ook heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van deze belastingen door historici en juristen sinds 1969 een grote vlucht genomen. Mr. A.M. Elias heeft thans een aan de huidige stand van de wetenschap aangepaste herziening van dit klassieke boek verzorgd. De uitgave is rijk geillustreerd, deels met kleurenillustraties.