De verzameling van lange leerredes

Auteur:
Buddha

  • Nederlands
  • 872 pagina’s

  • Bodhi

  • oktober 2001

  • Samenvatting

    De Digha-Nikaya (‘Lange verzameling’) bevat de verzameling van lange leerredes die aan de Boeddha worden toegeschreven. Dit boekt vormt samen met vier andere ‘verzamelingen’ de Sutta-Pitaka (‘Mand der Leerredes’) van de Pali-Canon, de enige volledig bewaard gebleven Canon van het vroege boeddhisme. Dit omvangrijke werk bevat de oudste teksten van het boeddhisme en benadert – ondanks vele latere uitwerkingen en toevoegingen – de kern van de Leer van de Boedha zo dicht mogelijk.Een brontekst als de Digha-Nikaya, die nu voor het eerst integraal en rechtstreeks vanuit het Pali in het Nederlands is vertaald, is voor iedereen met interesse in boeddhisme uitermate belangrijk, omdat veel secundaire literatuur pas begrijpelijk wordt wanneer men kennis genomen heeft van de klassieke teksten, die – naast de mondelinge traditie – nog steeds de basis vormen voor de boeddhistische praktijk.Een geschrift als de Digha-Nikaya dient niet opgevat te worden als een ‘onfeilbare waarheid’, maar dient veeleer aanleiding te zijn tot bezinning en kritische reflectie. De tekst leent zich vanwege het ritmische proza tevens voor recitatie in groepsverband. Ongetwijfeld is dit oude geschrift ook voor de moderne lezer een bron van inspiratie.De vertaling wordt voorafgegaan door een algemene inleiding in het vroege boeddhisme, die de lezer vertrouwd maakt met het levensverhaal van de Boeddha en de belangrijkste elementen van zijn Leer, waaronder de oude meditatievormen.