De verlichting van het rozenkruis

De verlichting van het rozenkruis

Auteur:
Frances A. Yates

  • Nederlands
  • 278 pagina’s

  • Synthese

  • april 2012

  • Samenvatting

    De mysterieuze Rozenkruisersmanifesten waren esoterische documenten die aan het begin van de 17e eeuw in Duitsland werden gepubliceerd. Frances Yates benadert deze werken in De verlichting van het rozenkruis op een hoogst originele wijze en brengt het occultisme en de opkomst van de moderne wetenschap met elkaar in verband. Zij geeft in dit boek een briljante analyse van het intellectuele leven van de renaissance. Ook laat zij zien hoe de Rozenkruisersbeweging zowel in de hermetisch-kabbalistische als in de alchemistische traditie staat. Yates laat hiermee licht schijnen op een overgangsperiode in de Europese cultuur die het scharnierpunt vormde tussen de renaissance en de wetenschappelijke revolutie van de 17e eeuw. De Verlichting van de Rozenkruisers refereert daarmee zowel aan de zoektocht naar spirituele verlichting als aan de intellectuele vooruitgang van die periode. Belangrijke figuren als Francis Bacon, Rene Descartes en Isaac Newton worden in nieuwe contexten geplaatst. Dit werk heeft grote impact gehad op ons begrip van de westerse esoterische traditie. Met haar onderzoek haalde Yates de studie van de esoterische Rozenkruisers uit de occulte hoek en maakte deze beweging tot het onderzoeksterrein van serieuze historici. Het is een uitzonderlijk wetenschappelijk werk dat zorgde voor een opleving van de interesse voor de rol van het occultisme in de ontwikkeling van de moderne wetenschap en geneeskunde.