De Tempeliers

De Tempeliers

Auteur:
K. ter Veen

  • Nederlands
  • 345 pagina’s

  • Uitgeverij Aspekt B.V.

  • november 2000

  • Samenvatting

    Er is nauwelijks een historisch onderwerp dat de fantasie meer prikkelt dan degeschiedenis van de geheimzinnige Orde van de Tempeliers. Hoewel al bijna700 jaar verboden, verschijnen er nog altijd boeken over deze ridderorde.Daarin wordt beweerd dat de tempeliers het graf van Jezus gevonden zoudenhebben, dat zij de ontdekkers waren van Amerika en de hoeders zijn van deLijkwade van Turijn. Er bestaan ook kritische geschriften over de tempeliers.Zij zouden drinkebroers zijn, en aanbidders van de duivel.Koert ter Veen vond dat het tijd was de ware geschiedenis van de tempeliersachter de mythen en sagen te bestuderen.In dit indrukwekkende, goed doorwrochte en rijk geillustreerde boek vertelthij de werkelijk tragische geschiedenis van de orde. In het begin van deveertiende eeuw zorgde de Franse koning Filips IV, samen met paus Clemens Vuit geldnood en naijver voor de slechte naam van de tempeliers. Door hen indiskrediet te brengen en te vernietigen wilde hij de vermeende rijkdommenvan de tempeliers in handen krijgen. De positie van de monniksoldaten wasverzwakt door het uitblijven van succes tijdens de kruistochten tegen deislam.Een scherp en polemisch boek voor een groot publiek.