De Taal Van God

De Taal Van God

Auteur:
Francis S. Collins

  • Nederlands
  • 239 pagina’s

  • ten Have

  • november 2006

  • Samenvatting

    Francis S. Collins’De taal van God’: de DNA-ontcijferaar over de oorsprong van het leven’Vanaf nu hebben wij inzicht in de taal, waarin God het leven schiep’, sprak de Amerikaanse president Bill Clinton in 2000 bij de presentatie van het onderzoek naar het menselijk DNA, waarvoor Francis S. Collins verantwoordelijk was.De befaamde geneticus die het menselijke DNA ontcijferde, schreef een boek over zijn ontdekkingen en legt daarin verband met het bestaan van God. Daarbij durft hij het aan rationele gronden aan te voeren voor het bestaan van een schepper. Volgens Collins kan het geloof in een transcendente, persoonlijk God, en ook de mogelijkheid van een plotseling plaatsvindend wonder, goed samengaan met een wetenschappelijk beeld van de wereld waarin ook evolutie een plaats heeft.Dit persoonlijk geschreven boek geeft een nieuwe impuls aan het eeuwenoude debat over de relatie tussen wetenschap en geloof. Collins weet op overtuigende wijze de tegenstellingen te overstijgen. Hij kent uit eigen ervaring de bezwaren van zowel wetenschappelijke als orthodoxe zijde (inclusief Intelligent Design), maar weerlegt ze.Francis S. Collins is Amerika’s meest vooraanstaande geneticus en leider van het Human Genome Project. Hij groeide op als agnost en ontwikkelde zich tijdens zijn studie chemie tot een uitgesproken atheist. Daarop volgde een carriere in medische genetica, waarbij hij steeds meer ging openstaan voor een christelijk wereldbeeld. Hij werd vooral bekend als ‘ontcijferaar’ van het menselijk DNA.Een ontdekking voor ieder die zich de grote vragen stelt: waarom zijn we hier, hoe zijn wij ontstaan en wat is de zin van dit leven?